Angielski konwersacje

Kładziemy nacisk na intensywne ćwiczenie konwersacji w małych grupach.

Nasze kursy konwersacyjne są przeznaczone dla tych Słuchaczy, których celem jest swobodna komunikacja w języku angielskim lub utrzymanie umiejętności językowych na najwyższym poziomie. Lektorzy kładą główny nacisk na mówienie i swobodę wypowiedzi. Celem kursu jest osiągnięcie zaawansowanego poziomu konwersacji z bogatym słownictwem tematycznym.

Konwersacje z native speakerem to ważne korzyści:

  • aktywnie i intensywnie prowadzone zajęcia
  • szybkie przełamanie bariery nieśmiałości
  • szybko odczuwalne postępy

Dzięki prowadzeniu zajęć aktywnymi metodami nauka jest szybka, łatwa i przyjemna. Każdy słuchacz kursu jest zmuszany do aktywnego uczestnictwa przez pełną lekcję gdyż klasa jest stale „bombardowana” pytaniami oraz motywowana do prowadzenia konwersacji. Każda osoba w grupie musi być nieustannie przygotowana do odpowiedzi, gdyż nie wie, kiedy to właśnie jej przyjdzie w udziale odpowiedzieć na pytanie, bądź wypowiedzieć na dany temat.
Nauczyciele nie czekają na wolontariuszy lecz mobilizują do intelektualnego wysiłku każdego uczestnika zajęć.

Czas dostępny w ciągu lekcji jest całkowicie wykorzystany na nieustający trening w mówieniu i cenny kontakt z żywym rozmówcą. Słuchacz przełamuje barierę lęku i zakłopotanie co daje mu pewność siebie w konwersacji poza klasą. Duże tempo pracy zapobiega znużeniu, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na ojczysty język, a wielokrotność powtórek gwarantuje pokonanie słabej pamięci i utrwalenie wiedzy.

Przekonaj się sam, jak szybko możesz robić postępy dzięki konwersacjom z naszymi native speakers.

Contact Us