Metoda Callana

Na czym polega metoda Callana?

To metoda konwersacji stworzona głównie dla osób intensywnie pracujących i cierpiących na ciągły brak czasu (brak zadań domowych). Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze przez doświadczonych specjalistów językowych.

W metodzie Callana wypowiadanych jest 12.600 słów podczas każdej lekcji (w porównaniu: tradycyjna lekcja to niecałe 3.000 słów). Jest to najszybsza i wypróbowana metoda konwersacji. Stosowana jest od ponad 50 lat, a w Polsce jest najwięcej szkół uczących tą metodą. Polscy słuchacze cenią fakt robienia szybkich postępów przy rozsądnych nakładach czasowych przeznaczanych na naukę.

Każdy słuchacz jest „zmuszony” do słuchania i mówienia przez całą lekcję, nie jest zatem możliwe, by być obecnym na zajęciach i nie uczyć się. Cała lekcja odbywa się w języku angielskim – nauczyciel przez cały czas (bardzo szybko i intensywnie) zadaje pytania, a słuchacze muszą na nie odpowiadać. Pozwala to na robienie niezwykle szybkich postępów, pomaga Słuchaczom przełamać bariery i poprawić płynność mówienia.

Metoda Callana pomaga przełamać nieśmiałość, a regularne powtórki sprawiają, że nawet osoby „bez talentu językowego” szybko robią postępy.

Contact Us