Kursy maturalne

Nasze kursy skutecznie przygotowują do egzaminu maturalnego.

Nasze kursy maturalne mają na celu kompleksowe przygotowanie Słuchacza do egzaminu maturalnego.

Podczas kursu uczniowie powtarzają i systematyzują słownictwo oraz gramatykę z zakresu całej szkoły średniej, a także ćwiczą techniki potrzebne do zdania matury, czyli: rozmowy sterowane, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemną.

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu chcesz sprawnie porozumiewać się po angielsku zapraszamy na nasze kursy!

– Kurs maturalny na poziomie LEKKO (ŚREDNIO) ZAAWANSOWANYM – skierowany do uczniów wymagających powtórzenia zagadnień gramatycznych, utrwalenia słownictwa i  podstawowego materiału z języka angielskiego z zakresu szkoły średniej. Kurs ten obejmie 56 godzin z lektorem polskim – anglistą (z możliwością ćwiczeń w mówieniu i rozumieniu ze słuchu prowadzonych przez native speakers).

– Kurs maturalny na ZAAWANSOWANYM poziomie – jest skierowany do uczniów reprezentujących w chwili przystąpienia do kursu dobrze przyswojona wiedzę gramatyczną, z bogatym słownictwem i pewną swobodą w mówieniu. Kurs ten obejmie 56 godzin z  native speakers, którzy będą poszerzać zakres słownictwa i przygotowywać do płynnych, dłuższych wypowiedzi na ustnej części  matury. Będą również przeprowadzać ćwiczenia w „listening” czyli rozumieniu ze słuchu.

W razie potrzeby rozwinięcia lub utrwalenia problemów gramatycznych, będą również zajęcia z lektorem polskim.

Materiały dydaktyczne na kursy maturalne sa przygotowywane przez nauczycieli i dostarczane słuchaczom nieodpłatnie.

Contact Us