tel.: 42 631 02 02

Angielski dla firm

Prowadzimy kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy, uwzględniające specyfikę branży i charakter stanowisk Słuchaczy.

Prowadzimy kursy na zlecenia firm i instytucji, zarówno w siedzibie naszej szkoły, gdzie dysponujemy odpowiednimi warunkami do zajęć dydaktycznych, jak i w siedzibie firmy zlecającej.
W metodach aktywnych wskazane są dwa spotkania po dwie lekcje w tygodniu. System taki jest niejako wymuszony przez program: pierwsza godzina (z dwugodzinnych spotkań) jest zawsze godziną powtórzeniową, a druga to wprowadzanie nowego materiału. Przy metodach tzw. „direct” czyli bezpośrednich – praktycznych zajęciach, spotkania przynajmniej dwa razy w tygodniu dają szybkie rezultaty.

W ramach zajęć „angielski dla firm” prowadzimy:

  • kursy dla początkujących – tzw poziom zerowy (native speaker)
  • kursy zaawansowane – w grupach o zbliżonym poziomie (native speaker)
  • zajęcia indywidualne z indywidualnie przygotowanym programem

Program nauki dla osób, które wcześniej już uczyły się angielskiego jest oparta na metodzie AVALON, wzbogaconej o branżowe słownictwo według życzenia i potrzeb. Nauka ogólnego angielskiego oparta jest na podręcznikach naszych aktywnych metod, a na życzenie zleceniobiorcy  są przygotowywane przez nauczycieli tematy biznesowe i zawodowe, po otrzymaniu wytycznych od firm. Lekcje tematyczne mogą być prowadzone cyklicznie co kilka zajęć lub mogą poszerzać materiał każdego spotkania.

Nauka prowadzenia korespondencji – w tym biznesowej przebiega w analogiczny sposób do zajęć tematycznych. Materiały przygotowują i dostarczają nauczyciele, zajęcia przeplatane z nauką mówienia i tematami branżowymi w ilości zgodnej z oczekiwaniami słuchaczy.

Weryfikacja postępów w nauce jest przeprowadzana na podstawie testów programowych po każdym „unicie” podręcznika oraz po przerobieniu określonych zagadnień zawodowych. Wszystkie wyniki są monitorowane w karcie słuchacza (do względu na życzenie zleceniodawcy). Może być przewidziany wewnętrzny egzamin końcowy, wystawiamy świadectwa na zakończenie nauki.

Na życzenie możemy przedstawić rekomendacje naszych dotychczasowych i obecnych klientów.

Contact Us